Bán Đất Nguyễn Văn Linh Cư Jut Đăk Nông

Thương lượng

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Ea T''Ling, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Ngày đăng: July 10, 2020

Giá: Thương lượng

Liên hệ

Khu vực: Bán đất tại Thị trấn Ea T’Ling

️️️ ́ ̂ Đ̂́ ́ ̛̣ ̂́ ̣̆ ̂̀ ̂̃ ̆ – ̛ Đ̆ ̂ ̂ ̂́ , , , : – ̣̂ ́: ,- ̂̉ ̛: – ̛̛́: ̂ ̆́́: ̉ (̛̛ ̛̛̣ ̣) ̂ ̂́ :- ̣̂ ́: , – ̂̉ ̛: – ̛̛́: ̂ ̆́ ́: ̉ (̛̛ ̛̛̣ ̣) ̣ ́ đ̂́: – ̣̆ ̂̀ Đ̛̛̀ ̂̀ ̂̃ ̆ ̣̂ (đ̛̛̀ ̣ ̂́ ̂ ̃)- ̂ ̛ ̆ ́, đ̂ đ́, ̀ ́ ̂ ̣̂.- ́ ̛̣ ̛ ,- ̂́ ̣̂ ́ ̣̂ ̃ ̣̂ ̛ ̛̛̀ ̂̀ , ̂́ , , , ̣̂ ̣̂, ̛ ̉ ́… ́ ̛̣ đ̂̀ ̛ ̛̀ ̣̆ ̣̂ ̛̣ ̀ ̛̉.️ ̂ ̣̂: .. ̣̆ đ̂̉ đ̛̛̣ ̛ ̂́ ̛̣ ̂́ ̣̆ đ̂̉ ̂́ ̂ ̂̀ ̉ ̂̉ !!!̂ Đ ̀ : ̂ ̛̣ – ̂ ̛̣ –

Thông tin tóm tắt: Bán Đất Nguyễn Văn Linh Cư Jut Đăk Nông

Địa chỉ chi tiết: Đường Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Ea T”Ling, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Leave a Reply

Your email address will not be published.*