Đất Bán KCN Phước Đông.(820m2) Đất Phù hợp quy hoạch tách thửa cần bán thu hồi vốn. ngang 20

Thương lượng

Địa chỉ: xã phước đông, gò dầu,tây ninh

Ngày đăng: August 28, 2020

Giá: Thương lượng

Liên hệ

Khu vực: Bán đất tại Xã Bàu Đồn

Bao đầy đủ pháp lý giấy tờ

Quy hoạch đầy đủ

kí mọi cam kết biên bản hỗ trợ hoặ liên kết tách thửa

cần tiền thu hồi vốn ngân hàng

ra nhanh lô đất không muốn sang nhượng

Thông tin tóm tắt: Đất Bán KCN Phước Đông.(820m2) Đất Phù hợp quy hoạch tách thửa cần bán thu hồi vốn. ngang 20

Địa chỉ chi tiết: xã phước đông, gò dầu,tây ninh

Tiện ích: Gần Ngân Hàng

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'IN () AND ifre_posts.post_status = 'publish' AND ifre_po' at line 5]
SELECT ifre_posts.ID FROM ifre_posts WHERE ifre_posts.ID <> 24443 AND (ifre_posts.post_title LIKE '%Đất%' OR ifre_posts.post_title LIKE '%Đất Bán%' OR ifre_posts.post_title LIKE '%Đất Bán KCN%' OR ifre_posts.post_title LIKE '%Đất Bán KCN Phước%' OR ifre_posts.post_title LIKE '%Đất Bán KCN Phước Đông.(m)%' OR ifre_posts.post_title LIKE '%Đất Bán KCN Phước Đông.(m) Đất%' OR ifre_posts.post_title LIKE '%Đất Bán KCN Phước Đông.(m) Đất Phù%' OR ifre_posts.post_title LIKE '%Đất Bán KCN Phước Đông.(m) Đất Phù hợp%' OR ifre_posts.post_title LIKE '%Đất Bán KCN Phước Đông.(m) Đất Phù hợp quy%' OR ifre_posts.post_title LIKE '%Đất Bán KCN Phước Đông.(m) Đất Phù hợp quy hoạch%' OR ifre_posts.post_title LIKE '%Đất Bán KCN Phước Đông.(m) Đất Phù hợp quy hoạch tách%' OR ifre_posts.post_title LIKE '%Đất Bán KCN Phước Đông.(m) Đất Phù hợp quy hoạch tách thửa%' OR ifre_posts.post_title LIKE '%Đất Bán KCN Phước Đông.(m) Đất Phù hợp quy hoạch tách thửa cần%' OR ifre_posts.post_title LIKE '%Đất Bán KCN Phước Đông.(m) Đất Phù hợp quy hoạch tách thửa cần bán%' OR ifre_posts.post_title LIKE '%Đất Bán KCN Phước Đông.(m) Đất Phù hợp quy hoạch tách thửa cần bán thu%' OR ifre_posts.post_title LIKE '%Đất Bán KCN Phước Đông.(m) Đất Phù hợp quy hoạch tách thửa cần bán thu hồi%' OR ifre_posts.post_title LIKE '%Đất Bán KCN Phước Đông.(m) Đất Phù hợp quy hoạch tách thửa cần bán thu hồi vốn.%' OR ifre_posts.post_title LIKE '%Đất Bán KCN Phước Đông.(m) Đất Phù hợp quy hoạch tách thửa cần bán thu hồi vốn. ngang%') AND NOT IN () AND ifre_posts.post_status = 'publish' AND ifre_posts.post_type = 'post' AND ifre_posts.post_date < NOW() ORDER BY ifre_posts.post_date DESC LIMIT 0, 12

Leave a Reply

Your email address will not be published.*